Usługa Cena Opis Uwagi
Przegląd ogólny 120zł W usłudze przeglądu ogólnego roweru zawarte są: sprawdzenie stanu hamulców i regulacja, sprawdzenie i regulacja przerzutek, sprawdzenie stanu napędu, sprawdzenie stanu ogumienia, sprawdzenie i centrowanie kół, sprawdzenie wszystkich połączeń gwintowych, sprawdzenie stanu oświetlenia roweru, sprawdzenie i niwelacja luzu na osi suportu i osiach pedałów, sprawdzenie i niwelacja luzu na osiach piast, sprawdzenie i niwelacja luzów łożysk sterowych. Smarowanie łańcucha. Dodatkowo rower jest każdorazowo sprawdzany pod kątem prawidłowego działania wszystkich elementów i zachowania na drodze.
*cena przeglądu jest to koszt robocizny, koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych jest wyceniany w czasie przyjęcia roweru do naprawy, konieczność wymiany danego elementu jest konsultowana z klientem
W przypadku bardzo zaniedbanego roweru doliczana jest usługa mycia - 60zł
Przegląd szczegółowy - hardtail 200zł Demontaż całego roweru i ocena zużycia mechanizmów zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana wszystkich środków smarnych w łożyskach piast (lub wymiana łożysk)**, wymiana wszystkich środków smarnych w łożyskach sterowych(lub wymiana łożysk), wymiana wszystkich środków smarnych w łożyskach suportu (lub wymiana łożysk), wymiana wszystkich środków smarnych w łożyskach pedałów(lub wymiana łożysk), złożenie roweru i wymiana zużytych elementów**, sprawdzenie stanu hamulców, odpowietrzenie i regulacja, sprawdzenie i regulacja przerzutek, sprawdzenie stanu napędu, sprawdzenie stanu ogumienia, sprawdzenie i centrowanie kół, sprawdzenie wszystkich połączeń gwintowych, sprawdzenie stanu oświetlenia roweru, sprawdzenie i niwelacja luzu na osi suportu i osiach pedałów, sprawdzenie i niwelacja luzu na osiach piast, sprawdzenie i niwelacja luzów łożysk sterowych. Smarowanie łańcucha. Dodatkowo rower jest każdorazowo sprawdzany pod kątem prawidłowego działania wszystkich elementów i zachowania na drodze.
*cena przeglądu jest to koszt robocizny, koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych jest wyceniany w czasie przyjęcia roweru do naprawy, konieczność wymiany danego elementu jest konsultowana z klientem

Przegląd amortyzatora doliczany jest oddzielnie zgodnie z cennikiem
Przegląd szczegółowy - full suspension 300zł Demontaż całego roweru i ocena zużycia mechanizmów zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana wszystkich środków smarnych w łożyskach piast (lub wymiana łożysk)**, wymiana wszystkich środków smarnych w łożyskach sterowych(lub wymiana łożysk), wymiana wszystkich środków smarnych w łożyskach suportu (lub wymiana łożysk), wymiana wszystkich środków smarnych w łożyskach pedałów(lub wymiana łożysk), wymiana wszystkich środków smarnych w łożyskach zawieszenia (lub wymiana łożysk), złożenie roweru i wymiana zużytych elementów**, sprawdzenie stanu hamulców, odpowietrzenie i regulacja, sprawdzenie i regulacja przerzutek, sprawdzenie stanu napędu, sprawdzenie stanu ogumienia, sprawdzenie i centrowanie kół, sprawdzenie wszystkich połączeń gwintowych, sprawdzenie stanu oświetlenia roweru, sprawdzenie i niwelacja luzu na osi suportu i osiach pedałów, sprawdzenie i niwelacja luzu na osiach piast, sprawdzenie i niwelacja luzów łożysk sterowych. Smarowanie łańcucha Dodatkowo rower jest każdorazowo sprawdzany pod kątem prawidłowego działania wszystkich elementów i zachowania na drodze.
*cena przeglądu jest to koszt robocizny, koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych jest wyceniany w czasie przyjęcia roweru do naprawy, konieczność wymiany danego elementu jest konsultowana z klientem

Przegląd amortyzatorów doliczany jest oddzielnie zgodnie z cennikiem
Przegląd ogólny roweru elektrycznego 180zł

W usłudze przeglądu ogólnego roweru zawarte są: sprawdzenie stanu hamulców i regulacja, sprawdzenie i regulacja przerzutek, sprawdzenie stanu napędu, sprawdzenie stanu ogumienia, sprawdzenie i centrowanie kół, sprawdzenie wszystkich połączeń gwintowych, sprawdzenie stanu oświetlenia roweru, sprawdzenie i niwelacja luzu na osi suportu i osiach pedałów, sprawdzenie i niwelacja luzu na osiach piast, sprawdzenie i niwelacja luzów łożysk sterowych.Smarowanie łańcucha. Dodatkowo rower jest każdorazowo sprawdzany pod kątem prawidłowego działania wszystkich elementów i zachowania na drodze. Kontrola działania i stanu elementów napędu elektrycznego, diagnostyka komputerowa i aktualizacja oprogramowania silnika, baterii i jednostki sterującej systemów BOSCH/SHIMANO. Dodatkowo rower jest każdorazowo sprawdzany pod kątem prawidłowego działania wszystkich elementów i zachowania na drodze.
*cena przeglądu jest to koszt robocizny, koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych jest wyceniany w czasie przyjęcia roweru do naprawy, konieczność wymiany danego elementu jest konsultowany z klientem

W przypadku bardzo zaniedbanego roweru doliczana jest usługa mycia - 60zł
Przegląd szczegółowy roweru elektrycznego 260zł Demontaż całego roweru i ocena zużycia mechanizmów zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana wszystkich środków smarnych w łożyskach piast (lub wymiana łożysk)**, wymiana wszystkich środków smarnych w łożyskach sterowych(lub wymiana łożysk), wymiana wszystkich środków smarnych w łożyskach suportu (lub wymiana łożysk), wymiana wszystkich środków smarnych w łożyskach pedałów(lub wymiana łożysk), złożenie roweru i wymiana zużytych elementów**, sprawdzenie stanu hamulców, odpowietrzenie i regulacja, sprawdzenie i regulacja przerzutek, sprawdzenie stanu napędu, sprawdzenie stanu ogumienia, sprawdzenie i centrowanie kół, sprawdzenie wszystkich połączeń gwintowych, sprawdzenie stanu oświetlenia roweru, sprawdzenie i niwelacja luzu na osi suportu i osiach pedałów, sprawdzenie i niwelacja luzu na osiach piast, sprawdzenie i niwelacja luzów łożysk sterowych. Smarowanie łańcucha. Dodatkowo rower jest każdorazowo sprawdzany pod kątem prawidłowego działania wszystkich elementów i zachowania na drodze. Kontrola działania i stanu elementów napędu elektrycznego, diagnostyka komputerowa i aktualizacja oprogramowania silnika, baterii i jednostki sterującej systemów BOSCH/SHIMANO. Dodatkowo rower jest każdorazowo sprawdzany pod kątem prawidłowego działania wszystkich elementów i zachowania na drodze..
*cena przeglądu jest to koszt robocizny, koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych jest wyceniany w czasie przyjęcia roweru do naprawy, konieczność wymiany danego elementu jest konsultowana z klientem
 Przegląd amortyzatora doliczany jest oddzielnie zgodnie z cennikiem
 Przegląd szczegółowy roweru elektrycznego full suspension  360zł  Demontaż całego roweru i ocena zużycia mechanizmów zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana wszystkich środków smarnych w łożyskach piast (lub wymiana łożysk)**, wymiana wszystkich środków smarnych w łożyskach sterowych(lub wymiana łożysk), wymiana wszystkich środków smarnych w łożyskach suportu (lub wymiana łożysk), wymiana wszystkich środków smarnych w łożyskach pedałów(lub wymiana łożysk), wymiana wszystkich środków smarnych w łożyskach zawieszenia (lub wymiana łożysk), złożenie roweru i wymiana zużytych elementów**, sprawdzenie stanu hamulców, odpowietrzenie i regulacja, sprawdzenie i regulacja przerzutek, sprawdzenie stanu napędu, sprawdzenie stanu ogumienia, sprawdzenie i centrowanie kół, sprawdzenie wszystkich połączeń gwintowych, sprawdzenie stanu oświetlenia roweru, sprawdzenie i niwelacja luzu na osi suportu i osiach pedałów, sprawdzenie i niwelacja luzu na osiach piast, sprawdzenie i niwelacja luzów łożysk sterowych. Smarowanie łańcucha Dodatkowo rower jest każdorazowo sprawdzany pod kątem prawidłowego działania wszystkich elementów i zachowania na drodze.Kontrola działania i stanu elementów napędu elektrycznego, diagnostyka komputerowa i aktualizacja oprogramowania silnika, baterii i jednostki sterującej systemów BOSCH/SHIMANO. Dodatkowo rower jest każdorazowo sprawdzany pod kątem prawidłowego działania wszystkich elementów i zachowania na drodze.
*cena przeglądu jest to koszt robocizny, koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych jest wyceniany w czasie przyjęcia roweru do naprawy, konieczność wymiany danego elementu jest konsultowana z klientem
 Przegląd amortyzatorów doliczany jest oddzielnie zgodnie z cennikiem
 Mycie roweru  60zł  Mycie roweru wykonywane jest przy pomocy specjalistycznej chemii rowerowej, napęd jest demontowany i myty oddzielnie w profesjonalnym antykorozyjnym środku czyszczącym. 
 Mycie napędu  40zł  Napęd jest demontowany i myty oddzielnie w profesjonalnym antykorozyjnym środku czyszczącym. 
 Przegląd widelca sprężynowego  80zł  Demontaż widelca, czyszczenie goleni, czyszczenie uszczelnień, smarowanie.
 Mały przegląd widelca powietrznego  80zł  Demontaż widelca, kontrola stanu, czyszczenie goleni, czyszczenie uszczelnień, wymiana olejów
 Duży przegląd widelca powietrznego  150zł  Demontaż widelca, kontrola stanu, czyszczenie goleni, wymiana uszczelnień wewnętrznych i zestawu uszczelek pyłowych, odpowietrzenie tłumika, wymiana olejów.  Cena usługi nie zawiera kosztu uszczelek
 Mały przegląd dampera  80zł

 Demontaż dampera,czyszczenie komory powietrznej, czyszczenie uszczelnień, wymiana olejów

 Centrowanie koła 20zł - 50zł  Przywrócenie centryczności koła i prawidłowego naprężenia szprych, cena usługi zależna od stopnia uszkodzenia
 Wymiana obręczy koła  50zł-100zł  100zł za wymianę obręczy przy użyciu tensjometru, zalecana do obręczy karbonowych i lekkich obręczy aluminiowych
 Wymiana szprych  50zł-100zł  Wymiana wszystkich szprych w kole, 100zł za wymianę obręczy przy użyciu tensjometru, zalecana do obręczy karbonowych i lekkich obręczy aluminiowych 
 Zaplatanie koła  50zł-100zł  Budowanie koła, cena 100zł za usługę przy użyciu tensjometru , zalecana przy obręczach karbonowych i lekkich obręczach aluminiowych
 Przegląd piasty przedniej  20zł  Czyszczenie, kontrola stanu , wymiana smaru/kulek/łożysk(jeżeli konieczna), kasowanie luzu

 Przegląd piasty tylnej

 40zł  Czyszczenie, kontrola stanu , wymiana smaru/kulek/łożysk(jeżeli konieczna), czyszczenie i smarowanie sprzęgła, kasowanie luzu
 Przegląd piasty wielobiegowej  100zł  Mycie wnętrza piasty, kontrola stanu, nałożenie nowego smaru.
 Wymiana wolnobiegu/ kasety  20zł
 Wymiana łańcucha  10zł
 Wymiana dętki / opony  10zł-50zł  Demontaż koła, kontrola opony, montaż koła  Cena zależna od typu roweru
 Regulacja działania przerzutek  10zł-40zł
 Prostowanie haka ramy  20zł  Prostowanie haka wykonuje się za pomocą specjalistycznego narzędzia
 Wymiana klocków hamulcowych  20zł-40zł  Demontaż, czyszczenie zacisku, montaż klocków.  Cena zależna od typu hamulców
 Regulacja hamulców obręczowych  10zł-40zł  Cena zależna od typu hamulców
 Przegląd hamulca hydraulicznego  20zł-60zł  Czyszczenie zacisków , kontrola stanu klocków, kontrola stanu klamki hamulcowej, odpowietrzenie, uzupełnienie płynu hydraulicznego lub wymiana, odtłuszczenie klocków hamulcowych i tarczy.
 Wymiana pedałów  10zł
 Przegląd pedałów  40zł  Kontrola stanu, czyszczenie, wymiana smaru, wymiana kulek/ bieżni(jeśli konieczna) wymiana łożysk jeśli konieczna, kasowanie luzu
 Wymiana wkładu suportu  50zł-80zł  Demontaż, czyszczenie mufy suportu, montaż nowego wkładu.   Cena zależna od typu suportu i nakładu pracy
 Wymiana mechanizmu korbowego  50zł-80zł  Demontaż, kontrola stanu suportu, montaż mechanizmu korbowego  Cena zależna od typu mechanizmu korbowego i nakładu pracy
 Wymiana Widelca  60zł-150zł  Demontaż, czyszczenie główki ramy i łożysk sterowych, docięcie rury sterowej montaż widelca.  Cena zależna od typu widelca i nakładu pracy
 Wymiana/przegląd łożysk sterowych  40zł-150zł  Demontaż, ocena stanu, czyszczenie/smarowanie lub wymiana łożysk, czyszczenie główki ramy, montaż  Cena zależna od typu i nakładu pracy
 Wymiana kierownicy  40zł-150zł   Cena zależna od nakładu pracy
 Montaż błotników   10zł-60zł   Cena zależna od typu błotników
 Wymiana manetki zmiany biegów  20zł-100zł  Cena zależna od typu manetki i nakładu pracy
 Usługi nie ujęte w cenniku / niestandardowe  120zł/godz  Ustalane indywidualnie

  

ZNAJDZIESZ

NAS NA:

Corrado s.c. ul. Sukienna 9,
15-881 Białystok
Tel.: +48 85 742-46-58
Fax: +48 85 742-46-58


NA MAPIE

GOOGLE:

sklep1.jpg

rew narc

BIKE MTB29 ib02

CORRADO s.c. sklep-serwis rowerowo-narciarski